PENGUMUMAN
 
TENTANG HASIL KETETAPAN PESERTA LULUS JALUR NON ZONASI
YANG DINYATAKAN DAPAT MELAKUKAN DAFTAR ULANG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
       
       
NO.
URT
NOMOR
VERIFIKASI
NAMA  KETERANGAN
1 25 FITRIANI Pindah Tugas Orangtua
       
      BANDA ACEH, 26 MEI 2019
      KEPALA SEKOLAH
      SMA NEGERI 14 BANDA ACEH
       
       
       
      Dra. Ramlah Zaini, M.Si.